Regulamin Hotelu Avangarda***

§1

 1. Administratorem Hotelu jest firma SCENO KREACJE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie. przy ul. Powsińskiej 12, NIP: 526 27 29 779, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju (dalej „Hotel”).
 2. Regulamin hotelu stanowi zasady wynajęcia pokoi i korzystania z infrastruktury hotelowej.
 3. Hotel świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne, rozrywkowe i inne, zgodnie z profilem działalności.
 4. Opis pokoi oraz zakresu poszczególnych usług znajduje się na oficjalnej stronie hotelu http://www.hotelavangarda.pl/ oraz w recepcji hotelowej.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu.
 6. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 7. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Hotelu oraz na stronie internetowej hotelu.

§2

 1. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba hotelowa. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Hotel na specjalne życzenie może nieodpłatnie zmienić godziny obowiązywania doby hotelowej – w miarę dostępności pokoju. Ostatecznego potwierdzenia dokonuje pracownik recepcji na wniosek Gościa.
 2. Życzenie przedłużenia o kolejną dobę hotelową Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 09:00 w dniu planowanego wymeldowania. Recepcja potwierdza możliwość w miarę dostępności pokoi. W przypadku Gości nie przestrzegających niniejszego regulaminu recepcja może odmówić wydłużenia pobytu.
 3. W przypadku konieczności skrócenia pobytu Gość powinien zgłosić się do recepcji do godziny 09:00, w przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą.
 4. Aktualny cennik świadczonych usług noclegowych jest dostępny w recepcji Hotelu.
 5. Ceny przedstawione w cenniku zawierają podatek VAT i opłatę klimatyczną.
 6. Wysokość ceny za pobyt w hotelu uzależniona jest od długości pobytu, wybranej opcji wyżywienia, standardu i wielkości pokoju oraz otrzymanych rabatów;
 7. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym w hotelu, nawet jeśli nie upłynął okres wynajęcia przez niego tego pokoju.
 8. Osoby nie zameldowane w hotelu przebywać mogą w pokoju hotelowym jako Goście osób zameldowanych w hotelu, między godziną 09.00 a 22.00 po uprzednim poinformowaniu recepcji.
 9. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 10. Gość ma obowiązek pozostawienia udostępnionego mu pokoju wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym.
 11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia zaistniałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego gości lub naruszenie bezpieczeństwa poprzez nieuzasadnione włączenie systemu przeciwpożarowego – wartość materialną określa Dyrekcja hotelu.
 12. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 13. Na terenie całego Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. Palenie jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

§3

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie recepcji.
 2. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udostępnienia akcesoriów dla dzieci,
 • udostępnianie żelazka i deski do prasowania w specjalne wyznaczonej strefie,
 • możliwość przechowania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w sejfie hotelowym,
 • przechowywanie bagażu Gości hotelowych poza godzinami doby hotelowej,
 • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie.
 1. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, na wniosek Gości będą wysyłane na koszt odbiorcy na wskazany adres. Koszt odesłania rzeczy jest jedynie szacowany – ostateczny koszt określa firma świadcząca usługę. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego czasu pozostawione przedmioty zostaną przekazane na cele charytatywne lub utylizowane.
 2. Hotel jest ubezpieczony w zakresie określonym odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku wystąpienia szkody gość jest zobowiązany zawiadomić o tym recepcję hotelową niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia wartościowych przedmiotów jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane w depozyt w recepcji. Odpowiedzialność hotelu jest ograniczona również w przypadku, kiedy Gość nienależycie zabezpieczył pokój – należy sprawdzić zamknięcie pokoju po każdym jego opuszczeniu.
 3. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 4. Wybrane obszary Hotelu są monitorowane.
 5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.

§4

 1. Zwierzęta są akceptowane w Hotelu, obowiązuje dopłata 70zł/dobę. W przypadku wybrania pobytu ze zwierzęciem Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany typu pokoju. Nie wszystkie typy pokoi przeznaczone są do pobytu ze zwierzętami.
 2. Właściciel zwierzęcia na życzenie recepcji musi okazać świadectwo aktualnych szczepień.
 3. Zwierzę może poruszać się po hotelu (hall, korytarze i teren wokół hotelu) wyłącznie na smyczy
 4. Zwierzęta maja kategoryczny zakaz poruszania się po  hotelowych restauracjach, barach, strefie Spa & Wellness oraz na basenie.
 5. Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie zniszczenia i zabrudzenia spowodowane przez zwierzę.

§5

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych przez Hotel usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Hotelu.
 3. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych przez Hotel usług w formie pisemnej (nie później niż 7 dni od jej zaistnienia).
 4. Reklamacje rozpoznawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§6

 1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi hotelowej
 2. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Hotel na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi hotelowej.
 4. Korzystając w jakikolwiek sposób z usług świadczonych przez Hotel, Gość akceptuje zasady zawarte w regulaminie. Jest on dostępny w recepcji hotelu oraz opublikowany na stronie internetowej www.hotelavangarda.pl .

§7

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)
 2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na trzy dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

Regulamin Sali zabaw

 1. Dziecko wchodzi do sali zabaw tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
 2. Każde dziecko okrycie wierzchnie oraz obuwie pozostawia w szatni.
 3. Opłatę za pobyt dziecka w sali zabaw zgodnie z obowiązującym cennikiem płaci się przy wejściu na salę.
 4. Dzieci gości zameldowanych w hotelu oraz osób organizujących przyjęcie na terenie hotelu korzystają z sali zabaw bezpłatnie.
 5. Urządzenia znajdujące się w sali zabaw przeznaczone są wyłącznie dla dzieci do lat 14.
 6. Dzieci do lat 3 bawią się na placu zabaw dla nich przeznaczonym, a poza nim wyłącznie na odpowiedzialność opiekuna.
 7. Za bezpieczną zabawę odpowiada opiekun dziecka.
 8. Podczas zabawy opiekun zobowiązany jest do zwrócenia uwagi, aby dziecko nie posiadało w kieszeniach przedmiotów, które podczas zabawy mogą wypaść lub być przyczyną skaleczeń.
 9. Każdy opiekun winien jest zwrócić uwagę, aby dziecko korzystało z urządzeń znajdujących się na sali zabaw zgodnie z ich przeznaczeniem oraz logiką tzn. nie wchodziło po zjeżdżalni, nie zjeżdżało z pochylni itp. gdyż następuje niebezpieczna kolizja ruchu.
 10. Nie należy wnosić na teren sali zabaw żadnych własnych zabawek.
 11. Dzieci noszące okulary na czas zabawy winne je przekazać swoim opiekunom.
 12. Chwytanie oraz wchodzenie po kolorowych siatkach ochronnych jest surowo zabronione.
 13. Dzieci bawią się w skarpetach lub rajstopach (także latem) natomiast opiekunowie przebywają w obuwiu jednorazowym dostępnym w kasie lub korzystają z ochraniaczy na obuwie.
 14. Zabronione jest korzystanie przez rodziców z piętra konstrukcji zabawowej.
 15. Spożywanie jedzenia oraz picia odbywa się wyłącznie w kawiarni lub Sali urodzinowej.
 16. Opiekun powinien zwrócić uwagę na dziecko przebywające w kawiarni ze względu na możliwość poparzenia się gorącymi napojami.
 17. Z toalet dzieci korzystają pod nadzorem opiekuna.
 18. Na terenie sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz wprowadzenia zwierząt.
 19. Sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki.
 20. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych związanych z uszczerbkiem na zdrowiu dziecka należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze.
 21. Wykupienie biletu zobowiązuje do zapoznania się z regulaminem sali zabaw i jest równoznaczne z jego akceptacją.

Dziękujemy za stosowanie się do zasad określonych niniejszym regulaminem, mających na celu komfort pobytu i bezpieczeństwo naszych Gości.

Dyrekcja Hotelu Avangarda***

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Сzytaj więcej

Operator Serwisu informuje, że ustawienie włączonych plików cookies umożliwia poprawne działanie Stron Internetowych. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator serwisu informuje, że zmiany ustawień plików cookies w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Zamknij